documentaire

HET ANDERE VENSTER (documentaire)

Een onwaarschijnlijk verhaal
over de invloed van muziek
bij een jongeman met een autismespectrum stoornis.

synopsis

Oliver heeft een autismespectrum stoornis. Als kind zonderde hij zich af van onze wereld en elke vorm van communicatie was onmogelijk.
Wanneer muziek Oliver's aandacht vroeg, gebeurde er echter iets onwaarschijnlijk...

Autisten kijken naar de wereld door een ander venster.

Zij zien en beleven de dingen op een andere manier dan wij. In deze documentaire maken we kennis met Oliver Smeyers.
Een jongeman die ondanks zijn ASS de weg vond naar "onze wereld" via muziek. Oliver brengt zijn boodschap met de hulp van andere artiesten.

Psychologen wilden (of konden) geen verklaring bieden.
In de 21ste eeuw lijkt het alsof zij nog steeds geen stap dichter zijn gekomen bij wat autisme juist is en hoe het ontstaat.
Integendeel, er zijn zelfs psychoanalytici die nog altijd geloven dat het een opvoedingsprobleem zou zijn!

HET ANDERE VENSTER

Deze opvallende documentaire werd gemaakt door Dan Hastrey. Hij is tevens componist, auteur en music video producer.

Autisme & muziek bij Oliver.

Hij volgt Oliver sinds enkele jaren en ondertussen zijn ze vrienden geworden.
Hij speelt met het idee om een vervolg te maken op "Het andere venster" maar daar bestaat nog geen zekerheid over.
Dan Hastrey en Guido Maes (mastering engineer & producer) werken ondertussen nauw samen met Maria Rodriguez, de mama van Oliver.
Samen zullen ze de evolutie van Oliver's autisme met muziek blijven opvolgen en evalueren.


"Het is zo verdomd opvallend wat voor een positieve invloed muziek heeft bij iemand met autisme.
Het blijft me achtervolgen waarom geen enkele van de meer dan 20 gecontacteerde psychologen (die naar eigen zeggen "specialisten"
zijn op het vlak van autismespectrum stoornis ) hierover iets kwijt wilden voor de camera..."Copyright © 2022 Dan hastrey Productions. Alle rechten voorbehouden.